-1

-1

ניקוד החוק

זכאות למימון טיפול על ידי רופא שאינו כלול בהסדר הבחירה של קופת החולים

פ/5518/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק