-3

-3

ניקוד החוק

שימור השליטה הישראלית בתאגידים מרכזיים במשק

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק