-2

-2

ניקוד החוק

חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון תיקון - ייעול האכיפה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק