-1

-1

ניקוד החוק

הצעת חוק למניעת תשדירי פרסומת פוגעניים (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק