-3

-3

ניקוד החוק

חוק-יסוד: זכויות חברתיות

פ/5472/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק