-1

-1

ניקוד החוק

המועצה הארצית לביטחון תזונתי (תיקון - חיזוק מעמדה של המועצה)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק