-2

-2

ניקוד החוק

ייצוג הולם לבני שני המינים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות

פ/5798/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק