-2

-2

ניקוד החוק

כבוד האדם וחירותו (תיקון – פסקת התגברות)

פ/5219/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק