1

1

ניקוד החוק

עידוד פתיחת עסקים חדשים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק