-2

-2

ניקוד החוק

מענק לידה אחיד מילד שני ואילך

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק