2

2

ניקוד החוק

מס קנייה (טובין ושירותים) (תיקון – פטור ממס על מכשירי טלפון סלולרי ומחשבי לוח)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק