-2

-2

ניקוד החוק

הגבלת דמי ניהול בקרנות הפנסיה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק