-1

-1

ניקוד החוק

החלת החוק על פרסומות שאורכן אינו עולה על חמש דקות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק