-1

-1

ניקוד החוק

חובת מסירת תכניות הדירה לקונה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק