1

1

ניקוד החוק

ביטול ההפליה ברכישת מקרקעין ביהודה והשומרון (ביטול החוק הירדני)

פ/5253/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק