-2

-2

ניקוד החוק

חדרי הנקה בבניינים ציבוריים

פ/5438/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק