-1

-1

ניקוד החוק

הוראות לעניין סככות המתנה בתחנות אוטובוס

פ/5721/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק