-2

-2

ניקוד החוק

איסור פגיעה בתנאי עבודה של עובד שחלה הגבלה על פיטוריו

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק