-2

-2

ניקוד החוק

איסור שיווק ומכירת הימורים של מפעל הפיס בידי גוף שאינו מורשה

פ/5801/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק