-1

-1

ניקוד החוק

חובת סימון נפח האריזה המרבי והנפח בשימוש

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק