-2

-2

ניקוד החוק

איסור הפליה בדיור

פ/5782/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק