1

1

ניקוד החוק

אחוז החסימה

פ/5770/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק