1

1

ניקוד החוק

מבקר המדינה (תיקון – ביטול מגבלת הוצאת צו לשוטר, סוהר וחייל)

פ/5832/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק