2

2

ניקוד החוק

ביטול הצורך בהיתר להעסקת עובד זר מומחה לתקופה קצרה

פ/5742/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק