-1

-1

ניקוד החוק

הרחבת ההגדרה "נזקק" וסיוע במיצוי זכויות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק