-2

-2

ניקוד החוק

חוק להסדרת ההימורים החוקיים בישראל

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק