-2

-2

ניקוד החוק

עיצום כספי בשל אי תשלום שכר שווה לעובדת ולעובד

פ/5358/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק