-2

-2

ניקוד החוק

הארכת קצבת ילדים להורים שילדם משרת בשירות צבאי, אזרחי או לאומי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק