-2

-2

ניקוד החוק

מתן היתר שליטה לתאגיד זר (תיקוני חקיקה)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק