-2

-2

ניקוד החוק

הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון - הגבלת פרסום)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק