1

1

ניקוד החוק

שיפור השירות במגזר הציבורי ולמניעת התעמרות של עובדי הציבור בתושבי המדינה ובמגזר העסקי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק