1

1

ניקוד החוק

ביטול הפרדת שירותי תפעול משירותי הייעוץ

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק