-1

-1

ניקוד החוק

מינוי נאמני הגנת סביבה בבתי עסק גדולים

פ/5222/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק