-1

-1

ניקוד החוק

הקצאת מקומות חניה במקום ציבורי לאזרח ותיק שגילו עולה על 75

פ/5637/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק