1

1

ניקוד החוק

מחיקת המילים "למעט איסור הפרסום"

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק