-2

-2

ניקוד החוק

חובת לימוד השפות הערבית והעברית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק