2

2

ניקוד החוק

דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים יציג

5603

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק