-1

-1

ניקוד החוק

מנגנון קביעת שיעור הנכות

פ/5608/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק