-1

-1

ניקוד החוק

סימון תאריך ייצור ומועד תפוגה עבר

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק