-1

-1

ניקוד החוק

ביקורת שיפוטית על חקיקה

פ/5349/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק