-1

-1

ניקוד החוק

איסור הפליה בדיור

פ/5685/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק