-1

-1

ניקוד החוק

חובת גילוי תרומה אנונימית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק