-1

-1

ניקוד החוק

הקמת מרכזי מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים

פ/5735/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק