1

1

ניקוד החוק

הדיור המוגן (תיקון – קבלת דייר הזקוק לסיוע)

פ/5574/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק