2

2

ניקוד החוק

סייג בעבירות ייחוד המקצוע במתן שירותים על ידי בעל מקצוע מוסמך בדין הזר לאזרח שאינו אזרח ישראלי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק