-1

-1

ניקוד החוק

הגבלת עמלת ביטול עסקה בעד שירותי סליקה שמשלם עסק זעיר, קטן או בינוני

פ/5686/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק