-1

-1

ניקוד החוק

אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק