-3

-3

ניקוד החוק

דחיית מועד פירעון של הלוואה לדיור ללקוח מובטל

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק