3

3

ניקוד החוק

הנציבות לצמצום הרגולציה והבירוקרטיה הממשלתית

פ/5690/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק