-1

-1

ניקוד החוק

איסור הפליה על רקע זהות מגדרית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק